Image

Voorwaarden

Overeenkomst 
U heeft zich aangemeld via het aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunt u aangeven of u voor een seizoen kiest of alleen maar voor een losse les. Kiest u voor een seizoen, dan gaat u een overeenkomst aan voor een heel seizoen of als u later instapt de rest van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 september tot met 31 augustus van het daarop volgend kalenderjaar. In overleg is er een proefperiode van maximaal 3 maanden. Tijdens vakantie- en feestdagen wordt er geen les gegeven. De vakanties lopen vrijwel parallel met die van het middelbaar onderwijs. Dit kan per school verschillen. U kunt hier het vakantierooster bekijken.

Betalingen
Voor een losse les of lessen, krijgt u apart een factuur. Kiest u voor een seizoen, dan betaalt u het lesgeld in 12 (per mnd) gelijke termijnen. Doorbetaling tijdens de vakantieperioden is verplicht. U betaalt het verschuldigde bedrag vóór de 5de van de maand van elk termijn middels een periodieke (automatische) overschrijving. Deze periodieke overschrijving dient u zelf met uw bank te regelen. Welk bedrag u moet overschrijven is te vinden bij tarieven. U krijgt hiervan geen factuur.

Het kan zijn dat u pas later in het seizoen start. U betaalt dan geen termijnbedrag, maar u krijgt dan na elke laatste les van de maand een factuur. Bij de start van het nieuwe seizoen worden het termijnbedragen en krijgt u geen factuur meer, maar u regelt de overschrijvingen dan met uw bank.

Tarief
Voor het tarief en termijnbedragen ga naar Tarieven. Benjamin van Beek behoudt zich het recht voor te alle tijden het tarief te wijzigen indien nodig.

Verzuim en inhaallessen
Lessen die door de leerling op de dag zelf worden afgezegd (bv. door ziekte) kunnen niet worden ingehaald. Bij verhindering kan de les ingehaald worden indien dit ruim, minimaal 24 uur, van tevoren wordt aangegeven. Bij verhindering van de docent (behalve door ziekte) worden de lessen vanzelfsprekend wel ingehaald. Als er in het eerste jaar sprake is van langdurige verhindering bij leerling of docent, bv door ziekte, dient de leerling het lesgeld door te betalen met een maximum van drie maanden.

Opzeggen
Na het eerste jaar kan men maandelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van één maand.  U dient schriftelijk op te zeggen. Dit kan per e-mail. Stopt u midden in het seizoen, dan worden de lessen verrekend met de betaalde termijnbedragen. Stopt u aan het eind van het seizoen, dan hebt u nog les tot aan de zomervakantie en betaalt u augustus als laatste termijn.