Image

Lesvoorwaarden

Lesovereenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar. Hierbij geldt de eerste les als startdatum. In overleg is er een proefperiode van maximaal 3 maanden. Tijdens vakantie- en feestdagen wordt er geen les gegeven. De vakanties lopen vrijwel parallel met die van het middelbaar onderwijs. Dit kan per school verschillen. U kunt hier het vakantierooster bekijken.

Betalingen
Het lesgeld dient in 12 (per mnd) gelijke termijnen te worden betaald. Doorbetaling tijdens de vakantieperioden is verplicht. De leerling dient het verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling over te maken vóór de 5de van de maand van elk termijn middels een periodieke (automatische) overschrijving. Bij een betalingsachterstand van 3 maanden zullen de lessen automatisch stopgezet worden totdat er aan het verschuldigde bedrag is voldaan. Tot die tijd blijft de verplichting tot betalen gewoon gelden.

Tarief
Voor het tarief en termijnbedrag ga naar Tarieven. Benjamin van Beek behoudt zich het recht voor te alle tijden het tarief te wijzigen indien nodig.

Verzuim
Lessen die door de leerling worden afgezegd (bv. door ziekte) kunnen in principe niet worden ingehaald. Bij verhindering van de docent (behalve door ziekte) worden de lessen vanzelfsprekend wel ingehaald. Als er sprake is van langdurige ziekte bij leerling of docent, dient de leerling het lesgeld door te betalen met een maximum van drie maanden.

Opzeggen
Na het eerste jaar kan men maandelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van één maand.  Wel zal er dan een herberekening/verrekening plaatsvinden voor het aantal genoten lessen. Opzegging kan schriftelijk of per e-mail.