Image

Hoe gaan de betalingen?

Het lesgeld wordt over het hele seizoen berekend en verspreid over 12 gelijke termijnen. U betaalt dus in maandelijkse termijnen per bank of giro. Voor een losse les(sen) krijgt u een factuur.

Let wel: in schoolvakanties wordt er geen les gegeven, maar blijft het maandbedrag dus wel gelijk.

Meer info: Voorwaarden

Mijn rekeningnummer is: NL85 INGB 0005 4983 90, t.n.v. B.J. van Beek, te Beuningen.


Category: kosten

← Hoe gaan de betalingen?