Image

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Benjaminvanbeek.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Benjaminvanbeek.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Benjaminvanbeek.nl verstrekt. Benjaminvanbeek.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Benjaminvanbeek.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Benjaminvanbeek.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

Benjaminvanbeek.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Benjaminvanbeek.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, alléén indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK D.M.V. GOOGLE ANALYTICS

Benjaminvanbeek.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics gebruikt daarvoor cookies om deze gegevens te verzamelen. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De verkregen informatie inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd (onherkenbaar gemaakt) zodat dit adres anoniem blijft. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Benjaminvanbeek.nl heeft Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, omdat  “gegevens delen” is uitgezet. Ook maakt Benjaminvanbeek.nl geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar pianist@live.nl. Benjaminvanbeek.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Benjaminvanbeek.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Benjaminvanbeek.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (Comodo, één van de meest populaire en vertrouwde SSL certificaten ter wereld) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Benjaminvanbeek.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Benjaminvanbeek.nl op via pianist@live.nl.

www.benjaminvanbeek.nl  is een website van Pianist Benjamin van Beek en is als volgt te bereiken:

Postadres: Sima 37, 6641NK  Beuningen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  09195757